வாட்ஸ் அப் ட்ரிக்ஸ்

வாட்ஸ் அப் ட்ரிக்ஸ்

wahtsup_001
தொழில்நுட்பம்
வாட்ஸ் அப் செயலியை நீங்கள் தினமும் பயன்படுத்தினாலும் அவைகளில் உங்களுக்கு தெரிந்திராத சில அம்சங்களை தான் இங்கு தொகுத்திருக்கின்றோம். வாட்ஸ் அப் செயலியில் உங்களுக்கு தெரிந்திராத சில அம்சங்களை பாருங்கள்.. ஆர்ச்சிவ் சாட்(Archive chat) இந்த அம்சம் குறிப்பிட்ட ...
Comments Off on வாட்ஸ் அப் ட்ரிக்ஸ்