வாங்க படிப்படியாக பார்ப்போம்… மூடு ஏறும்..

வாங்க படிப்படியாக பார்ப்போம்… மூடு ஏறும்..

ClPa5YJWgAA3KNl-350x195
அந்தரங்கம்
  காமத்தில் முரட்டுத்தனத்திற்கு நிறையவே முக்கியத்துவம் உண்டு… காமத்தில் மென்மைக்கு பொதுவாக இடம் இல்லை.. கொஞ்சம் கவித்துவம்.. நிறைய கலைநயம்.. கூடவே முரட்டுத்தனம்.. இத்தனையும் சேரும்போது அந்த இன்பம் – சொர்க்கத்தின் சுந்தரபுரியாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. பெரும்பாலான ...
Comments Off on வாங்க படிப்படியாக பார்ப்போம்… மூடு ஏறும்..