வழிந்தோடி வரும் எரிமலைக்குழம்பு அருகில் ஜாலியாக நீச்சல் அடித்த இளம் பெண்...

வழிந்தோடி வரும் எரிமலைக்குழம்பு அருகில் ஜாலியாக நீச்சல் அடித்த இளம் பெண்…

lava_girl_002.w540
வினோதங்கள்
ஹவாய் தீவில் உள்ள கிலியாவோ எரிமலை குழம்பைக் கக்கி வருகிறது. அதற்கு அருகில் உள்ள கடல் பகுதியில் ஆலிசன் டீல் என பெண் சர்ப் போர்டில் ஏறிப் பயணித்தும், நீச்சலடித்தும் படு நெருக்கமாக அந்த லாவா ஆறுக்கு அருகே ...
Comments Off on வழிந்தோடி வரும் எரிமலைக்குழம்பு அருகில் ஜாலியாக நீச்சல் அடித்த இளம் பெண்…