வலிகளை விரட்டி அடிக்கும் உணவுகள்

வலிகளை விரட்டி அடிக்கும் உணவுகள்

painkiller_food_001
மருத்துவம்
இன்றைய நவீன உலகில் கால்வலி, கைவலி, தலைவலி என பல்வேறு வலிகளை உடல்ரீதியாக சந்திக்கிறோம். எப்போதெல்லாம் வலி வருகிறதோ, அப்போது மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்த மாத்திரைகள் அல்லது மருந்துக்கடைகளில் விற்கும் மருந்துகளை சாப்பிட்டு வலியை விரட்டி விடுகிறோம். ஆனால், இது ...
Comments Off on வலிகளை விரட்டி அடிக்கும் உணவுகள்