வருஷத்துக்கு 525 கோடி சம்பளம் வாங்கும் இந்தியர்.???

வருஷத்துக்கு 525 கோடி சம்பளம் வாங்கும் இந்தியர்.???

வருஷத்துக்கு 525 கோடி சம்பளம் வாங்கும் இந்தியர்.???
மென்பொருள் துறையில் மூடிச்சூடா மன்னனாகத் திகழும் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் தலைவர் சத்ய நாடெல்லா ஆண்டுக்கு 525 கோடி ரூபாய் (84.3 மில்லியன்) சம்பளத்துடன் அமெரிக்காவிலேயே அதிகச் சம்பளம் வாங்கும் சீஇஓவாக உருவெடுத்துள்ளார். மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் நிறுவனர்களான பில் கேட்ஸ் ...
Comments Off on வருஷத்துக்கு 525 கோடி சம்பளம் வாங்கும் இந்தியர்.???