வருடாந்தம் 36 லீற்றர் சோஸ் உண்ணும் பெண்

வருடாந்தம் 36 லீற்றர் சோஸ் உண்ணும் பெண்

Tomato-kechup
வினோதங்கள்
பிரிட்டனைச் சேர்ந்த பெண்ணொருவர் தீவிர சோஸ் பிரியையாகக் காணப்படுகிறார். இவரின் அனைத்து வேளை உணவுகளிலும் கெச்சப் எனும் சோஸ் தவறாமல் இடம்பெறுகிறது. 30 வயதான சமந்தா ஆர்ச்சர் எனும் இப்பெண் வாராந்தம் இரு போத்தல் சோஸை பயன்படுத்துகிறார். அதாவது ...
Comments Off on வருடாந்தம் 36 லீற்றர் சோஸ் உண்ணும் பெண்