வயிற்றில் தலையுடன் பிறந்த அதிசய குழந்தை

வயிற்றில் தலையுடன் பிறந்த அதிசய குழந்தை

maxresdefault
வினோதங்கள்
இந்தியாவில், வயிற்றில் தலை இணைக்கப்பட்ட நிலையில் அதிசய குழந்தை ஒன்று பிறந்துள்ளது. வட இந்தியாவின் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ஜேகே மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற அறுவைசிகிச்சையில் இக்குழந்தையின் வயிற்றில் இருந்த தலையை வெற்றிகரமாக மருத்துவர்கள் பிரித்தெடுத்துள்ளனர். தற்போது 4 பவுண்ட்ஸ் 8 ...
Comments Off on வயிற்றில் தலையுடன் பிறந்த அதிசய குழந்தை

baby_tumy_head_001
வினோதங்கள்
இந்தியாவில், வயிற்றில் தலை இணைக்கப்பட்ட நிலையில் அதிசய குழந்தை ஒன்று பிறந்துள்ளது. வட இந்தியாவின் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ஜேகே மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற அறுவைசிகிச்சையில் இக்குழந்தையின் வயிற்றில் இருந்த தலையை வெற்றிகரமாக மருத்துவர்கள் பிரித்தெடுத்துள்ளனர். தற்போது 4 பவுண்ட்ஸ் 8 ...
Comments Off on வயிற்றில் தலையுடன் பிறந்த அதிசய குழந்தை