வயிற்றில் குழந்தை ஆணா

வயிற்றில் குழந்தை ஆணா

images
சிறப்புக் கட்டுரை மருத்துவம்
கர்ப்பமாக இருக்கும் போது, வயிற்றில் வளரும் குழந்தை ஆணா, பெண்ணா என்பதை மருத்துவர்கள் சொல்லமாட்டார்கள். ஆனால் கர்ப்பிணிகளுக்கு தன் வயிற்றில் உள்ள குழந்தை பெண்ணா, ஆணா என்று தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக இருப்பார்கள். அக்காலத்தில் எல்லாம் வயிற்றில் வளரும் ...
Comments Off on வயிற்றில் குழந்தை ஆணா, பெண்ணா என்பதை அறிய வழிகள்