வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்! திரிஷாவின் அந்தரங்கம் (photos)

வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்! திரிஷாவின் அந்தரங்கம் (photos)

trisha8-600x300
Featured ஹாட் கிசு கிசு
\ தென்னிந்திய திரைப்பட உலகில் கால்பதித்து தனது சிரிப்பு, பேச்சு, நடை, உடை அழகால் இளைஞர்களை சொக்க வைத்த திரிஷா, தற்போது தனது உடலின் அந்தரங்கப் பகுதிகளில் பச்சைக் குத்தும் காட்சிப் படங்கள் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வாய்பூட்டு போட்டுள்ளார். ...
Comments Off on வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்! திரிஷாவின் அந்தரங்கம் (photos)