வயதானலும் தாம்பத்தியத்தில் சிறக்க டிப்ஸ்

வயதானலும் தாம்பத்தியத்தில் சிறக்க டிப்ஸ்

1-350x197
அந்தரங்கம்
  திருமணமான புதிதில் அடிக்கடி உடலுறவில் ஈடுபடும் வாடிக்கை இருக்கும். போக, போக இது குறைந்துவிடும். சிலருக்கு உறவில் ஈடுபடுவதில் சலிப்பு உண்டாகும். இதனால், பெரிதாக ஈர்ப்பு இல்லாமல் இருப்பார்கள். இதை சரிசெய்ய வேண்டும் என்றால் உடலுறவில் வெறுமென ...
Comments Off on வயதானலும் தாம்பத்தியத்தில் சிறக்க டிப்ஸ்