வயசுக்கு வந்தாச்சா…. ? பெற்றோருக்கு…

வயசுக்கு வந்தாச்சா…. ? பெற்றோருக்கு…

49a1516d-b600-47db-b0a7-4b248e2d68f1_S_secvpf
பல்சுவை
உடல் மாற்றங்கள்:- பெண் வயதுக்கு வருகிற வயது தலைமுறைக்குத் தலை முறை மாறிக் கொண்டே வருகிறது. 13 முதல் 16 வயது பூப்பெய்தும் காலம் என்றாலும், பரம்பரைத் தன்மை, உணவுப் பழக்கம் போன்ற விஷயங்களைப் பொறுத்து அந்த வயது ...
Comments Off on வயசுக்கு வந்தாச்சா…. ? பெற்றோருக்கு…