வன்புணர்ந்த தந்தையின் தலையை துண்டித்த மகள்!

வன்புணர்ந்த தந்தையின் தலையை துண்டித்த மகள்!

9
சமூக சீர்கேடு
தன்னை வன்புணர்ந்த தந்தையின் தலையை துண்டித்து மகளே தந்தைக்கு தண்டனை கொடுத்துள்ளார். பப்புவா நியூ கினியா நாட்டில் உள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த 18 வயது இளம் பெண் வீட்டில் அனைவரும் வெளியில் சென்றிருந்த சமயம் தந்தையால் தொடர்ந்து ...
Comments Off on வன்புணர்ந்த தந்தையின் தலையை துண்டித்த மகள்!

வன்புணர்ந்த தந்தையின் தலையை துண்டித்த மகள்!
தன்னை வன்புணர்ந்த தந்தையின் தலையை துண்டித்து மகளே தந்தைக்கு தண்டனை கொடுத்துள்ளார். பப்புவா நியூ கினியா நாட்டில் உள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த 18 வயது இளம் பெண் வீட்டில் அனைவரும் வெளியில் சென்றிருந்த சமயம் தந்தையால் தொடர்ந்து ...
Comments Off on வன்புணர்ந்த தந்தையின் தலையை துண்டித்த மகள்!