வந்துவிட்டது ஸ்மார்ட் வளையம்

வந்துவிட்டது ஸ்மார்ட் வளையம்

samert_cirlce_002-615x383
தொழில்நுட்பம்
ஸ்மார்ட்போனை பாக்கெட்டிலோ அல்லது கைப் பையிலோ சைலன்ட் மோடில் வைத்துவிட்டால் எந்த அழைப்பு வந்தாலும் தெரியாது. முக்கிய போன் அழைப்புகளை எடுக்க முடியாதபட்சத்தில், அதனால் பல சிக்கல்கள் வரலாம். அல்லது தொழில் வாய்ப்புகளைக்கூட இழக்க நேரிடலாம். அதற்குத் தீர்வு ...
Comments Off on வந்துவிட்டது ஸ்மார்ட் வளையம்