வந்துவிட்டது “ஆட்டோ கார்”

வந்துவிட்டது “ஆட்டோ கார்”

auto_car_002-615x407
தொழில்நுட்பம்
எலியோ என்ற நிறுவனம் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஆட்டோ கார் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த தொழில் நுட்பத்துக்கு இப்போது அதிக அளவில் முதலீடுகள் குவிகிறது. இந்தக் காரை வாங்க 45 ஆயிரம் பேர் முன் பதிவு செய்துள்ளார்கள். அடுத்த ...
Comments Off on வந்துவிட்டது “ஆட்டோ கார்”