வண்ணங்களில் ஜொலிக்கும் சூரியன்! அழகிய புகைப்படங்கள் வெளியீடு

வண்ணங்களில் ஜொலிக்கும் சூரியன்! அழகிய புகைப்படங்கள் வெளியீடு

வண்ணங்களில் ஜொலிக்கும் சூரியன்! அழகிய புகைப்படங்கள் வெளியீடு
சூரியனில் அதிக ஆற்றல் உள்ள வண்ண கதிர் வீச்சுகள் பாய்ந்த புகைப்படங்களை நாசா வெளியிட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசா கருந்துளைகள் மற்றும் விண்வெளியில் நெடுந்தொலைவில் ஏற்படும் அபூர்வ நிகழ்வுகளை ஆய்வு செய்ய கடந்த 2012 ...
Comments Off on வண்ணங்களில் ஜொலிக்கும் சூரியன்! அழகிய புகைப்படங்கள் வெளியீடு