வசூலிடம்

வசூலிடம்

625.111.560.350.160.300.053.800.200.160.90 (4)
Cinema News
பாகுபலி உலகம் முழுவதும் சேர்த்து ரூ 600 கோடி வசூல் செய்து விட்டது. இந்த வசூல் சாதனையை கபாலி முறியடிக்கும் என கூறப்பட்டது. எல்லோரும் எதிர்ப்பார்த்தது போலவே கபாலியும் ரூ 500 கோடி வசூலை தாண்டி விட்டது, ஆனால், ...
Comments Off on பாகுபலி வசூலிடம் தோற்ற கபாலி