வசியம் என்றால் என்ன?

வசியம் என்றால் என்ன?

news-300x200-615x410
பல்சுவை
தாய் பாசத்திற்கு அடிமையாகாத மனிதன் யாரும் இருக்கமுடியாது. இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அவன் தன் தாயிடம் குடித்த தாய்ப்பால்தான். அதாவது “ஒருவருடைய உடல் சார்ந்த பொருளை இன்னொருவர் உட்கொண்டால் ,யாருடைய உடல் சார்ந்த பொருளை உட்கொண்டாரோ , ...
Comments Off on வசியம் என்றால் என்ன?