லண்டனில் தமிழ் இளைஞர்களுக்கு நடப்பது என்ன ?

லண்டனில் தமிழ் இளைஞர்களுக்கு நடப்பது என்ன ?

download32
சமூக சீர்கேடு
லண்டனில் உள்ள சில இளைஞர்கள் தமது விசா காலாவதி ஆனால் , அல்லது முடியப் போகிறது என்றால் உடனே யோசிப்பது பாஸ்போட் உள்ள ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாமே என்று. ஆனால் அப்படி நினைப்பது எவ்வளவு பெரிய ...
Comments Off on லண்டனில் தமிழ் இளைஞர்களுக்கு நடப்பது என்ன ?