ராஜ கீரையின் மருத்துவ பயன்கள் தெரியுமா?... அது என்ன ராஜ கீரை!..

ராஜ கீரையின் மருத்துவ பயன்கள் தெரியுமா?… அது என்ன ராஜ கீரை!..

keerai_002.w540
Videos
  கீரைகளின் ராஜா என்று அனைவரும் அழைக்கும் கீரை பொன்னாங்காணி. அந்த அளவிற்கு மருத்துவ குணங்களை கொண்டது இக்கீரை… சாதாரணமாக கீரையின் காம்புகளை கிள்ளி வைத்தாலே எந்த சூழலிலும் வளரக்கூடிய கீரை இது. இதில் ஊட்டச்சத்து, நீர்ச்சத்து, கொழுப்புச்சத்து, ...
Comments Off on ராஜ கீரையின் மருத்துவ பயன்கள் தெரியுமா?… அது என்ன ராஜ கீரை!..