ராஜஸ்தானில் பிடிபட்ட மனிதவடிவிலான சிறிய உயிரினம் - வீடியோ

ராஜஸ்தானில் பிடிபட்ட மனிதவடிவிலான சிறிய உயிரினம் – வீடியோ

Alein-found-in-rajastan
வினோதங்கள்
ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூர் பாவடி கிராமத்தில்  கிராமத்தினர் தண்ணீருக்காக குழாய் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தனர். அப்போது மனித உருவம் கொண்ட உயிரினம் ஒன்று பூமிக்கு அடியில் இருந்து உள்ளது.  ஆனால் இது மிக சிறிய அளவில் இருந்து ...
Comments Off on ராஜஸ்தானில் பிடிபட்ட மனிதவடிவிலான சிறிய உயிரினம் – வீடியோ