ராஜஸ்தானில் குழந்தையை உயிருடன் புதைத்து வழிபாடு!

ராஜஸ்தானில் குழந்தையை உயிருடன் புதைத்து வழிபாடு!

safe_image1
வினோதங்கள்
ராஜஸ்தான் மாநிலம் பரத்பூர் மாவட்டம் கும்கெர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வினோத். இவரது மனைவி ஸ்ரீமதி. இவர்களுக்கு 2 1/2 வயதில் குஷ்பு என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது. பிறந்ததில் இருந்து குஷ்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார். இதனால் சிறுமியை ...
Comments Off on ராஜஸ்தானில் குழந்தையை உயிருடன் புதைத்து வழிபாடு!

safe_image1
வினோதங்கள்
ராஜஸ்தான் மாநிலம் பரத்பூர் மாவட்டம் கும்கெர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வினோத். இவரது மனைவி ஸ்ரீமதி. இவர்களுக்கு 2 1/2 வயதில் குஷ்பு என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது. பிறந்ததில் இருந்து குஷ்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார். இதனால் சிறுமியை ...
Comments Off on ராஜஸ்தானில் குழந்தையை உயிருடன் புதைத்து வழிபாடு!

safe_image1
வினோதங்கள்
ராஜஸ்தான் மாநிலம் பரத்பூர் மாவட்டம் கும்கெர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வினோத். இவரது மனைவி ஸ்ரீமதி. இவர்களுக்கு 2 1/2 வயதில் குஷ்பு என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது. பிறந்ததில் இருந்து குஷ்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார். இதனால் சிறுமியை ...
Comments Off on ராஜஸ்தானில் குழந்தையை உயிருடன் புதைத்து வழிபாடு!