ரயில் தண்டவாளத்தில் பயணிக்கும் கார் வடிவமைப்பு

ரயில் தண்டவாளத்தில் பயணிக்கும் கார் வடிவமைப்பு

car_railwaytrack_002-615x412
தொழில்நுட்பம்
ரயில் தண்டவாளத்தில் பயணிக்கக்கூடிய வகையிலான காரினை சொகுசு கார்களைத் தயாரிக்கும் Mercedes நிறுவனம் வடிவமைத்துள்ளது. நான்கு பேர் பயணிக்கக்கூடிய சிறிய ராயில் போன்று இருக்கும் இக்காருக்கு Smart Forrail எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதில் தலா 80 கிலோகிராம் எடைகொண்ட ...
Comments Off on ரயில் தண்டவாளத்தில் பயணிக்கும் கார் வடிவமைப்பு