ரயிலில் இடம்பிடிக்க எப்படியெல்லாம் உயிரை பணயம் வைக்கிறாங்க? இந்தியாவில தாங்க!...

ரயிலில் இடம்பிடிக்க எப்படியெல்லாம் உயிரை பணயம் வைக்கிறாங்க? இந்தியாவில தாங்க!…

train_travel_girls_002.w540
Videos
உலகிலேயே அதிக சனத் தொகையினைக் கொண்ட நாடுகளின் வரிசையில் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பது நம்ம இந்தியா தாங்க. இதனால் எங்கு பார்த்தாலும் நெருக்கடி தான். அவற்றில் ஒன்றுதான் இந்த ரயில் பயணம். சில சமயங்களில் ரயிலில் அனைத்து பெட்டிகளும் ...
Comments Off on ரயிலில் இடம்பிடிக்க எப்படியெல்லாம் உயிரை பணயம் வைக்கிறாங்க? இந்தியாவில தாங்க!…