ரஜினி - ரஞ்சித் பட செய்தியை மறுத்த ரஜினி மக்கள் தொடப்பரளர் - குழப்பத்தில் ரஜினி ரசிகர்கள்

ரஜினி – ரஞ்சித் பட செய்தியை மறுத்த ரஜினி மக்கள் தொடப்பரளர் – குழப்பத்தில் ரஜினி ரசிகர்கள்

ரஜினி – ரஞ்சித் பட செய்தியை மறுத்த ரஜினி மக்கள் தொடப்பரளர் – குழப்பத்தில் ரஜினி ரசிகர்கள்
நேற்றைய தினம் ரஜினி ரசிகர்களுக்கு செம்ம கொண்டாட்டமான நாள். தங்கள் தலைவரின் அடுத்த படத்தின் பற்றிய அறிவிப்பு ஒரு பிரபல மக்கள் தொடப்பாளர் மூலம் கிடைத்துள்ளது . இதில் விஷேஷம் என்னவென்றால் வெறும் இரண்டு படங்களை மட்டுமே எடுத்த ...
Comments Off on ரஜினி – ரஞ்சித் பட செய்தியை மறுத்த ரஜினி மக்கள் தொடப்பரளர் – குழப்பத்தில் ரஜினி ரசிகர்கள்