ரஜினிக்கு அப்புறம் விஜய் தான்

ரஜினிக்கு அப்புறம் விஜய் தான்

எம்.ஜி.ஆர், ரஜினிக்கு அப்புறம் விஜய் தான்
அது என்னவோ தெரியலைங்க இப்போதெல்லாம் விஜய்யின் எந்த ஒரு மூவ்மெண்டும் எதிர்கால அரசியலை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பதுபோலவே தெரிகிறது பலருக்கு, அதற்கேற்ப அடிக்கடி அவருடைய ரசிகர்களை சந்திப்பதும், மாநாடு மாதிரி ரசிகர்கள் கூட்டத்தை சேர்ப்பதும் பல அரசியல்வாதிகளின் வயிற்றில் ...
Comments Off on எம்.ஜி.ஆர், ரஜினிக்கு அப்புறம் விஜய் தான்