ரசிகர்களுக்கிடையே மோதல் - இடைநடுவே நிறுத்தப்பட்ட ‪#‎SLvPAK‬ போட்டி - இதோ நடந்த விடயங்களைக் காட்டும் காணொளி - Sri Lanka vs Pakistan - 3rd ODI - R.Premadasa Cricket Stadium

ரசிகர்களுக்கிடையே மோதல் – இடைநடுவே நிறுத்தப்பட்ட ‪#‎SLvPAK‬ போட்டி – இதோ நடந்த விடயங்களைக் காட்டும் காணொளி – Sri Lanka vs Pakistan – 3rd ODI – R.Premadasa Cricket Stadium

Capture
Sports
...
Comments Off on ரசிகர்களுக்கிடையே மோதல் – இடைநடுவே நிறுத்தப்பட்ட ‪#‎SLvPAK‬ போட்டி – இதோ நடந்த விடயங்களைக் காட்டும் காணொளி – Sri Lanka vs Pakistan – 3rd ODI – R.Premadasa Cricket Stadium