யாழ் கடற்கரையில் வெளியாகும் அசிங்கங்கள்…. இதில் உங்கள் உறவுகளுமா….??

யாழ் கடற்கரையில் வெளியாகும் அசிங்கங்கள்…. இதில் உங்கள் உறவுகளுமா….??

lover_childd
சமூக சீர்கேடு
யாழ்ப்பாண பேரூந்து நிலையம்… புத்தகப்பை அல்லது வண்ணவண்ண கைப்பையுடன் மாணவிகள் வந்திறங்குகிறார்கள். ஒருத்தி மட்டும் தயங்குகிறாள். முறை பேரூந்து நிலையத்தை நோட்டமிடுகிறாள். தெரிந்தவர்கள் இல்லை. பேமன்ற் வீதியாலோ, சத்திரசந்திப்பக்கத்தாலோ விறுவிறுவென நடக்க ஆரம்பிக்கிறாள். பின்னாலேயே ஒருவன் செல்கிறான். படிக்கச் ...
Comments Off on யாழ் கடற்கரையில் வெளியாகும் அசிங்கங்கள்…. இதில் உங்கள் உறவுகளுமா….??