யாழ்ப்பாணத்தில் போலிச் சாமியார்களால் குறி வைத்து கற்பழிக்கப்படும் பெண்கள்

யாழ்ப்பாணத்தில் போலிச் சாமியார்களால் குறி வைத்து கற்பழிக்கப்படும் பெண்கள்

kallasamiyar-300x236
சமூக சீர்கேடு
யாழ்ப்பாணத்தில் பெண்களைக் குறி வைத்து காமலீலைகள் புரியும் சாமிகள் பலரின் தகவல்கள் எமக்குக் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன. இதுவரை திரைப்படங்களிலும், செய்திகளிலும் மட்டும் பார்த்து, கேட்டறிந்திருந்த போலிச்சாமியார்கள் எப்படியிருப்பார்கள்? இவர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்கள்? அவர்களின் லீலைகள் என்ன? இவையெல்லாம் பெரும் அதிர்ச்சி ...
Comments Off on யாழ்ப்பாணத்தில் போலிச் சாமியார்களால் குறி வைத்து கற்பழிக்கப்படும் பெண்கள்