யாழ்ப்பாணக் கோட்டைக்குள் காமக் களியாட்டத்தில் மாணவிகள்!!

யாழ்ப்பாணக் கோட்டைக்குள் காமக் களியாட்டத்தில் மாணவிகள்!!

download (1)
சமூக சீர்கேடு
பண்ணைப்பகுதியில் (ஒல்லாந்தர் கோட்டை பக்கம்) உள்ள பாலம் புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது. அந்த பகுதியில் மிககேவலமாக பண்பாட்டு சீரழிவுகள் அரங்கேறுகின்றது. அன்பான பெற்றோரே, உங்கள் பிள்ளைகள் வெளியே செல்கின்றார்கள் என்றால் அவர்களின் நடவடிக்கையில் மாற்றம் இருந்தால் கவனியுங்கள். ...
Comments Off on யாழ்ப்பாணக் கோட்டைக்குள் காமக் களியாட்டத்தில் மாணவிகள்!!