யானை எடுத்த செல்பி படத்தால் உலகில் பரபரப்பு…

யானை எடுத்த செல்பி படத்தால் உலகில் பரபரப்பு…

snap-600x397
வினோதங்கள்
கனடா-பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவை சேர்ந்த 22வயது மாணவன் கிறிஸ்ரியன் லிபிளாங் தாய்லாந்தில் உள்ள ஹோ பன்கான் தீவிற்கு விடுமுறையில் சென்றிருந்தான். அங்கு தங்கியிருந்த காலத்தில் யானைகளிற்கு உணவூட்டுதல் அவைகளுடன் சேர்ந்து ஒளிப்படம் எடுத்தல் போன்ற பொழுது போக்குகளிலும் ஈடுபட்டிருந்தான். ஒரு ...
Comments Off on யானை எடுத்த செல்பி படத்தால் உலகில் பரபரப்பு…