யாகாவாராயினும் நாகாக்க – படம் எப்படி?

யாகாவாராயினும் நாகாக்க – படம் எப்படி?

athi1-600x300
Cinema News Featured
நாவடக்கம் மிக முக்கியம் என்ற கதைக் கருவுடன் வெளியாகியுள்ள படமே ‘யாகாவாராயினும் நாகாக்க. மும்பையில் கள்ளத் துப்பாக்கி வாங்கும் ஆதி , ஏன் எதற்கு என அவரே கதையை ஆரம்பிக்க நகர்கிறது படம். மிடில் க்ளாஸ் குடும்பத்தின் மகனாக ...
Comments Off on யாகாவாராயினும் நாகாக்க – படம் எப்படி?