மோனலிசா ஓவியத்தில் வேற்றுக்கிரகவாசி! ஆய்வாளர்கள் அதிர்ச்சி தகவல்

மோனலிசா ஓவியத்தில் வேற்றுக்கிரகவாசி! ஆய்வாளர்கள் அதிர்ச்சி தகவல்

mona_lisa_001
வினோதங்கள்
மோனலிசா ஓவியத்தில் வேற்றுக்கிரகவாசி இருப்பதற்கான தகவலை லியோனார்டோ டாவின்சி மறைத்துள்ளார் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அந்த ஓவியத்தில் வேற்று கிரகவாசிகள் இருப்பதற்கான சான்று உள்ளதாகவும் அவர்கள் தெளிவாக கூறியுள்ளனர். லியோனார்டோ டா வின்சி வரைந்த புகழ் பெற்ற ...
Comments Off on மோனலிசா ஓவியத்தில் வேற்றுக்கிரகவாசி! ஆய்வாளர்கள் அதிர்ச்சி தகவல்