மோதுவதற்கு முன்பாக ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக் கொள்வோம்..! அபிஷேக் பச்சன் (photo)

மோதுவதற்கு முன்பாக ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக் கொள்வோம்..! அபிஷேக் பச்சன் (photo)

abi2-600x300
Cinema News Featured
கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட புரே லீக் கபடியின் 2-ஆவது சீசன் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது கொல்கத்தாவில் நடைபெற்று வரும் இரண்டாம் கட்ட போட்டியில் பெங்காள் டைகர்ஸ் அணியும், ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியும் மோதின. ...
Comments Off on மோதுவதற்கு முன்பாக ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக் கொள்வோம்..! அபிஷேக் பச்சன் (photo)

abi2-600x300
Cinema News Featured
கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட புரே லீக் கபடியின் 2-ஆவது சீசன் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது கொல்கத்தாவில் நடைபெற்று வரும் இரண்டாம் கட்ட போட்டியில் பெங்காள் டைகர்ஸ் அணியும், ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியும் மோதின. ...
Comments Off on மோதுவதற்கு முன்பாக ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக் கொள்வோம்..! அபிஷேக் பச்சன் (photo)