மொழியில்லை கோழிதான் பிரச்சனை

மொழியில்லை கோழிதான் பிரச்சனை

6754603259_6b7500db90
ஹாட் கிசு கிசு
பூமி நாயகனின் இளைய மகளை எப்படியும் தமிழில் நடிக்க வைப்பது என்று சிலர் முயன்று வருகின்றனர். அவரை தமிழ்ப் படங்களில் காண, ஆவல் கொண்டு இருக்கிறார்கள் ரசிகர்களும். அவரோ, நடிப்பேனா பார் என்பது போல் முறுக்கிக் கொண்டிருப்பதாக கேள்வி. ...
Comments Off on மொழியில்லை கோழிதான் பிரச்சனை