மொபைல் சாதங்களை சார்ஜ் செய்ய சோலார் பேப்பர் தயார்

மொபைல் சாதங்களை சார்ஜ் செய்ய சோலார் பேப்பர் தயார்

solar_paper_001-615x441
தொழில்நுட்பம்
கைப்பேசிகள் மற்றும் டேப்லட்கள் போன்ற மொபைல் சாதனங்களை சார்ஜ் செய்வதற்கு மிகவும் மெலிதானதும், எடை குறைந்ததுமான சார்ஜர் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. YOLK எனப்படும் இச் சார்ஜர் சூரிய சக்தியில் செயல்படக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், சிறிய குறிப்பிடும் புத்தகங்கள், டையரி ...
Comments Off on மொபைல் சாதங்களை சார்ஜ் செய்ய சோலார் பேப்பர் தயார்

solar_paper_001-615x441
தொழில்நுட்பம்
கைப்பேசிகள் மற்றும் டேப்லட்கள் போன்ற மொபைல் சாதனங்களை சார்ஜ் செய்வதற்கு மிகவும் மெலிதானதும், எடை குறைந்ததுமான சார்ஜர் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. YOLK எனப்படும் இச் சார்ஜர் சூரிய சக்தியில் செயல்படக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், சிறிய குறிப்பிடும் புத்தகங்கள், டையரி ...
Comments Off on மொபைல் சாதங்களை சார்ஜ் செய்ய சோலார் பேப்பர் தயார்