மைக்கேல் ஜாக்சன் வீட்டு அலமாரியில் பலான வீடியோ குவியல்!

மைக்கேல் ஜாக்சன் வீட்டு அலமாரியில் பலான வீடியோ குவியல்!

MICHAEL JACKSON AND CANCER SUFFERER GAVIN ARVIZO, AGED 12, ON THE GRANADA/ITV MARTIN BASHIR DOCUMENTARY "LIVING WITH MICHAEL JACKSON" IN 2003 TELLING BASHIR THAT THEY SHARED A BED. ARVIZO SAYS THAT JACKSON TOLD HIM " IF YOU LOVE ME YOU'LL GET IN THE BED."
SEE STORY...
Videos
லாஸ் ஏஞ்சலெஸ்: மறைந்த மைக்கேல் ஜாக்சன் குறித்து மீண்டும் ஒரு பரபரப்பு கிளம்பியுள்ளது. அவர் ஆபாசப் படங்களைக் காட்டித்தான் சிறார்களை ஓரினச் சேர்க்கைக்கு வலியுறுத்தினார் என்ற சர்ச்சை அவர் உயிருடன் இருந்தபோதே எழுந்தது என்றாலும் கூட தற்போது அவரது ...
Comments Off on மைக்கேல் ஜாக்சன் வீட்டு அலமாரியில் பலான வீடியோ குவியல்!