மேக்கப் கலைஞன் னை நெகிழ வைத்த அஜித் – சுவையான சம்பவம்

மேக்கப் கலைஞன் னை நெகிழ வைத்த அஜித் – சுவையான சம்பவம்

மேக்கப் கலைஞன் னை நெகிழ வைத்த அஜித் – சுவையான சம்பவம்
உதவி யை விளம்பரமமாக பயன்படுத்தும் காலத்தில், தான் செய்யும் உதவிகளை மறைத்து தன்னால் முடிந்த உதவிகளை கூட இருப்பவர்களுக்கு செய்து வருபவர் நடிகர் அஜித். சமீபத்தில் தனது விட்டில் வேலை பார்த்தவர்களுக்கு கூட இடம் வாங்கி வீடு கட்டி ...
Comments Off on மேக்கப் கலைஞன் னை நெகிழ வைத்த அஜித் – சுவையான சம்பவம்