மெது மெதுமெதுவாய் தீண்டுங்கள்

மெது மெதுமெதுவாய் தீண்டுங்கள்

Locket-Dibyendu-Bed-Scene-Hot-Sexy-kissing-photo-Locket-Chatterjee-semi-nude-on-bed-pics-Oh-Henry-Bengali-cinema-300x178
அந்தரங்கம்
ஸ்பரிசம் என்பது படுக்கை அறையில் முக்கிய அம்சம். ஒவ்வொரு செல்லும் மலரும் வகையில் தொடுவதற்கு கலைநயமும், கற்பனை வளமும் தேவை. கண்களால் தீண்டுதல், கைகளால் தீண்டுதல், இறகு, கர்ச்சிப், பூக்களால் தீண்டுதல் என பலவித தீண்டல்கள் இருக்கின்றன. தீண்ட ...
Comments Off on மெது மெதுமெதுவாய் தீண்டுங்கள்