மூன்றே நாட்களில் நீரிழிவு நோயை ஏற்படுத்தும் பீட்சா

மூன்றே நாட்களில் நீரிழிவு நோயை ஏற்படுத்தும் பீட்சா

burger_002-615x406
மருத்துவம்
பர்கர், பீட்சா போன்ற உணவுகளால் மூன்றே நாட்களில் நீரிழிவு நோய் வர வாய்ப்புள்ளது என ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. அமெரிக்காவின் டெம்பிள் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில், சிறப்பான உடல்நலம் கொண்ட 6 ஆண்களை தெரிவு செய்தனர். இவர்கள், ...
Comments Off on மூன்றே நாட்களில் நீரிழிவு நோயை ஏற்படுத்தும் பீட்சா, பர்கர்!