மூன்று நாள் பசியோடு ஒரு குழந்தை..! அம்மா இறந்துவிட்டது தெரியாமல்..? காவல்துறையினரே அழுத சோகம் இந்தியாவில்

மூன்று நாள் பசியோடு ஒரு குழந்தை..! அம்மா இறந்துவிட்டது தெரியாமல்..? காவல்துறையினரே அழுத சோகம் இந்தியாவில்

7-300x150
சமூக சீர்கேடு
  பெங்களூரில் வாழும் கரோலின் ஜெபாரதன் தம்பதிகள் சாப்ட் வேர் கம்பெனியில் வேலை செய்தவர்கள். ஒரே ஒரு குழந்தை. ஒரு இரவில் ஏற்கனவே கரோலினை ஒரு தலையாய் காதலித்து ஏமாந்த அத்தை மகன் உறவு கொண்டாடி வந்து வஞ்சகமாக ...
Comments Off on மூன்று நாள் பசியோடு ஒரு குழந்தை..! அம்மா இறந்துவிட்டது தெரியாமல்..? காவல்துறையினரே அழுத சோகம் இந்தியாவில்