மூடு கொண்டு வருவது எப்படி ?

மூடு கொண்டு வருவது எப்படி ?

iStock_19062014113830-300x199
அந்தரங்கம்
ஸ்பரிசம் என்பது தம்பதியரிடையே உறவின் போது காதலை வெளிப்படுத்தும் உன்னத வழி. ஆனால் தொடாமலேயே காதலை வெளிப்படுத்த முடியுமா? உணர்வு பூர்வமான செய்கைகளினால் காதலை உணர்த்தி பெண்களின் உணர்ச்சிகளை கிளர்ந்தெழச் செய்யமுடியும்.பூக்களின் வாசம் தரும் இதம் மலர்களின் சுகந்தம் ...
Comments Off on பெண்களை தொடாமலே, மூடு கொண்டு வருவது எப்படி ?