முழுமையான சூரிய சக்தியில் செயல்படும் உலகின் முதலாவது விமான நிலையம்

முழுமையான சூரிய சக்தியில் செயல்படும் உலகின் முதலாவது விமான நிலையம்

airport_cochi_001-615x255
தொழில்நுட்பம்
இந்தியாவின் தென்கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள கொச்சின் விமான நிலையமானது அடுத்த வருடம் மே மாதத்திலிருந்து முற்றுமுழுதாக சூரிய சக்தியில் இயங்கவுள்ளது. இதன் காரணமாக குறித்த விமான நிலைய பகுதியில் அடுத்த 25 வருடங்களில் காபன் மாசானது 300,000 தொன்களால் ...
Comments Off on முழுமையான சூரிய சக்தியில் செயல்படும் உலகின் முதலாவது விமான நிலையம்