முழிச்சுக்குவாங்க!

முழிச்சுக்குவாங்க!

inbam-300x200
அந்தரங்கம்
சில்லென வீசும் குளிர் காற்று, உள்ளுக்குள் ஒரு யுத்தம்… காம யுத்தம். ஆனால் ‘போரிடத்தான்’ துணைக்கு யாரும் இல்லை, அம்மணி பாட்டுக்கு குறட்டை விட்டு ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிறார்.. சோகத்தில் சுவரைப் பார்த்து உட்கார்ந்திருக்கிறீர்களா.. டோன்ட் ஒர்ரி டியர், ...
Comments Off on தூங்குறாங்களா…? இப்படிப் பண்ணுங்க, முழிச்சுக்குவாங்க!