மும்பை காமாத்திபுரா: ஒரு துயரம் வழியும் பயணம்!

மும்பை காமாத்திபுரா: ஒரு துயரம் வழியும் பயணம்!

photo
வினோதங்கள்
காமாத்திபுரா….மும்பையின் சிவப்பு விளக்கு பகுதி.  ஜப்பான் மொழியியலாளரும் பயணக்கட்டுரையாளருமான ருசிரா சுக்லா என்பவர், அண்மையில் மும்பை சென்றபோது,  காமாத்திபுராவுக்கு  தோழி ஒருவருடன்  சென்று பார்த்து, அங்கு கண்ட நிகழ்வுகளின் சோகத்தையும்,  துயரத்தையும் தனது இணைய பக்க கட்டுரையில் பதிவு ...
Comments Off on மும்பை காமாத்திபுரா: ஒரு துயரம் வழியும் பயணம்!