முன்னழகு

முன்னழகு

முன்னழகு,பின்னழகை அதிகமாக்கும் கும்மாங்குத்து மசாஜ்
முகம் அழகாக வேண்டுமா? முன்னழகு, பின்னழகு இன்னும் அதிகமாக வேண்டுமா? சர்ஜரி தேவையில்லை. தாய்லாந்தின் பாரம்பரிய ‘கும்மாங்குத்து’ டெக்னிக் போதும் என்கிறார் மேக்கப் கலைஞர். தாய்லாந்தை சேர்ந்த தம்பதியர் மாவன் தடா சொம்பந்தம். (இந்தியாவில் இருந்து போன யாரோ ...
Comments Off on முன்னழகு,பின்னழகை அதிகமாக்கும் கும்மாங்குத்து மசாஜ்