முன்னணி நடிகர்களுக்கு திருப்பம் தந்த திரைப்படங்கள் ஒரு பார்வை

முன்னணி நடிகர்களுக்கு திருப்பம் தந்த திரைப்படங்கள் ஒரு பார்வை

முன்னணி நடிகர்களுக்கு திருப்பம் தந்த திரைப்படங்கள் ஒரு பார்வை
தமிழ் சினிமாவில் இன்று உச்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து நடிகர்களும் ஆரம்ப காலத்தில் பல தோல்வி படங்களை கொடுத்து அதிலிருந்து மீண்டு வந்தவர்களே. அந்த வகையில் அப்படி அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு ஏணியாக இருந்த படங்களின் சிறப்பு தொகுப்பு தான் ...
Comments Off on முன்னணி நடிகர்களுக்கு திருப்பம் தந்த திரைப்படங்கள் ஒரு பார்வை