முந்தி விந்து வெளிப்படுதல் (Premature Ejaculation)

முந்தி விந்து வெளிப்படுதல் (Premature Ejaculation)

2997_penis_anatomy2b_450low-300x255
அந்தரங்கம்
தாம்பத்திய உடலுறவில் ஏற்படுகின்ற திருப்த்தியானது இரு மனங்கள் சம்பந்தப்பட்டது. உறவில் ஈடுபடுகின்ற இருவருமே ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டதாக , மற்றவரை திருப்திப் படுத்துபவராக இல்லாமல் இருப்பதே நிறையஇல்லற வாழ்வின் முறிவுகளுக்கு காரணம் ஆகிவிடுகின்றது. தன்துணையை திருப்த்திப் படுத்த ...
Comments Off on முந்தி விந்து வெளிப்படுதல் (Premature Ejaculation)