முத்தம் கொடுப்பதால் 7 நன்மை இருக்கு தெரியுமா.?

முத்தம் கொடுப்பதால் 7 நன்மை இருக்கு தெரியுமா.?

முத்தம் கொடுப்பதால் 7 நன்மை இருக்கு தெரியுமா.?
அன்பு/காதல் அளவுக்கு அதிகமாகும் போது, அதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு செயல் தான் முத்தம் கொடுப்பது. அதிலும் காதலிக்கும் நம் வாழ்க்கைத் துணைக்கு கொடுக்கும் முத்தத்தில் நிறைய நன்மைகள் உள்ளன. அதில் இருவருக்குள்ளும் உள்ள அன்பு மற்றும் பிணைப்பு அதிகமாவதோடு, ...
Comments Off on முத்தம் கொடுப்பதால் 7 நன்மை இருக்கு தெரியுமா.?