முத்தம் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா??

முத்தம் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா??

Capture24-300x271
அந்தரங்கம்
முதல் காதல், முதல் முத்தம் என்பது மறக்க முடியாதது. எங்கு எப்படி அது நிகழ்ந்தது என்பது மனதில் பசுமையாய் இருந்து கொண்டே இருக்கும். காதலிக்கும் போதோ, திருமண நாளின் முதல் இரவிலோ முத்தம் கொடுத்திருக்கலாம் பெற்றிருக்கலாம். காதலிக்கோ, மனைவிக்கோ ...
Comments Off on முத்தம் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா??