முத்தத்திலும் 30 வகையுண்டு…!!

முத்தத்திலும் 30 வகையுண்டு…!!

01-41-300x200
அந்தரங்கம்
அன்பு, பாசம், நேசம், காதல் என பல்வேறு உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த உதவும் எளிமையான ‘மீடியம்’ முத்தம். தாய் தந்தை பிள்ளைகளுக்குத் தரும் முத்தம், காதலன் காதலிக்குத் தரும் முத்தம், கணவன் மனைவிக்குத் தரும் முத்தம் என கிடைக்கும், கொடுக்கப்படும் ...
Comments Off on முத்தத்திலும் 30 வகையுண்டு…!!